Kopje koffie?Welkom

Taxeren een vak apart Taxaties/waarbepaling

Het taxeren van een woonhuis is een complex gebeuren. Een lange lijst van waarde bepalende punten passeert de revue. De feitelijkheden worden allemaal in kaart gebracht. Bij recreatief onroerend goed komt daar nog meer bij. Want vaak gaat het om eigen grond, grond op erfpacht of huurgrond. Kraaijenhof Vastgoed wordt vanwege haar specialistische kennis veelvuldig ingeschakeld om goed onderbouwde waardebepalingen uit te brengen. Ook op het gebied van taxaties heeft Kraaijenhof Vastgoed een goede reputatie.

Snelheid

Ook als het om snelheid gaat kunt u op ons rekenen. Geen ingewikkelde afspraakprocedures maar snel inschakelen als het nodig is zodat u binnen enkele dagen over het rapport kunt beschikken.

Meer weten? Bel dan meteen voor een afspraak

0341-750428